лодка/мотор

звук 
лодка/мотор
Размер: 35кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.2 с.
outboard.wav

ревун лодка

звук 
ревун лодка
Размер: 44кБ | 8-бит | 22000 | Длительность: 2.0 с.
boat_fog.wav

паром

звук 
паром
Размер: 48кБ | 8-бит | 8012 | Длительность: 6.2 с.
ferry.au

тонет лодка

звук 
тонет лодка
Размер: 175кБ | 8-бит | 22050 | Длительность: 8.1 с.
boat_sink.wav

лодка

звук 
лодка
Размер: 86кБ | 16-бит | 44100 | Длительность: 1.0 с.
Bateau.aiff

лодка воздуха Рог

звук 
лодка воздуха Рог
Размер: 193кБ | 8-бит | 22050 | Длительность: 9.0 с.
boatairhorn2.wav

лодка Рог

звук 
лодка Рог
Размер: 6кБ | 8-бит | 16000 | Длительность: 2.6 с.
BoatHorn.wav

лодка/мотор

звук 
лодка/мотор
Размер: 67кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 6.2 с.
outboard2.wav

лодочный мотор

звук 
лодочный мотор
Размер: 33кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.1 с.
motor.wav

лодка Рог

звук 
лодка Рог
Размер: 11кБ | 8-бит | 8000 | Длительность: 1.3 с.
boathorn.wav

лодка/мотор

звук 
лодка/мотор
Размер: 35кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.2 с.
outboard.wav

ревун лодка

звук 
ревун лодка
Размер: 44кБ | 8-бит | 22000 | Длительность: 2.0 с.
boat_fog.wav

паром

звук 
паром
Размер: 48кБ | 8-бит | 8012 | Длительность: 6.2 с.
ferry.au

тонет лодка

звук 
тонет лодка
Размер: 175кБ | 8-бит | 22050 | Длительность: 8.1 с.
boat_sink.wav

лодка воздуха Рог

звук 
лодка воздуха Рог
Размер: 193кБ | 8-бит | 22050 | Длительность: 9.0 с.
boatairhorn2.wav

лодка

звук 
лодка
Размер: 86кБ | 16-бит | 44100 | Длительность: 1.0 с.
Bateau.aiff

лодка Рог

звук 
лодка Рог
Размер: 6кБ | 8-бит | 16000 | Длительность: 2.6 с.
BoatHorn.wav

лодка/мотор

звук 
лодка/мотор
Размер: 67кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 6.2 с.
outboard2.wav

лодочный мотор

звук 
лодочный мотор
Размер: 33кБ | 8-бит | 11025 | Длительность: 3.1 с.
motor.wav

лодка Рог

звук 
лодка Рог
Размер: 11кБ | 8-бит | 8000 | Длительность: 1.3 с.
boathorn.wav